ארגון העובדים מען: קוד אתי

ארגון העובדים מען רואה חשיבות עליונה בכבוד האדם, ובהתנהלות שוויונית ונטולת אפליה, ללא הבדל דת, לאום, גזע, מוצא אתני, השתייכות שבטית, מגדר, גיל, דת, דעות פוליטיות או נכות.

ארגון העובדים מען חותר ליישום יחסי עבודה הוגנים, ופועל כדי למנוע העסקה של עובדים – בין אם הם אזרחים או לא – בתנאים משפילים או בלתי חוקיים או כאלו שפוגעים בזכויות אדם. במסגרת זאת מען רואה חשיבות בשמירה על זכות ההתאגדות של כל העובדים, ומתנגד נחרצות לסחר בעובדים, עבודות כפייה, עבודות ילדים, ופגיעה בפרטיות במקום העבודה.

מען פועל ככל יכולתו ליישום יחסי עבודה בטוחים ובריאים, כאלה המונעים שחיקה פיזית ונפשית, וללא הטרדה של העובדים מכל מין וסוג שהוא.

הצוות של ארגון העובדים מען: עובדים, נציגי עובדים נבחרים, פעילים ומתנדבים, מחויבים בעבודתם לעקרונות שפורטו לעיל, ולכללים האתיים הבאים:

1. התנהגות אישית ומקצועית

בהתנהגותו האישית והמקצועית, הצוות של מען (כולל נציגי עובדים נבחרים) מתחייב:

 • לכבד את העקרונות של מען, ולהתנהג בצורה נקיה מאפליה, גזענות וברגישות מגדרית.
 • לא לנצל את הכוח וההשפעה שלו עקב מעמדו ביחס לחייהם ורווחתם של קהילות ואנשים שהוא מטפל בהם, ולא לבקש או לקבל כל שירות אישי או טובת הנאה מאותם קהילות ואנשים.
 • לא להיכנס למערכת יחסים מנצלת – מינית, רגשית, כספית או אחרת, הקשורה להעסקה ובכלל – עם אף אדם מהקהילות המטופלות, בעלי עניין, חברי צוות או כל אדם אחר.
 • להגן על נשים וגברים הסובלים מהטרדות מיניות, כולל במקום העבודה.
 • במקרה שנודע לעובד או נציג נבחר או חבר צוות אחר, על הטרדה מינית שביצע חבר צוות של מען או נציג נבחר, יש לדווח על כך מייד למקבלת התלונות ולמנכ"ל מען. מען ימנה אישה מצוותו לתפקיד אחראית על הטרדות מיניות בעבודה. שמה ומספר הטלפון שלה יפורסמו בתחתית המסמך ויהיו נגישים לכל.
 • לנהוג בכבוד ונימוס כלפי כל האנשים שהוא עובד איתם, כולל חברים לעבודה, אנשים המקבלים שירות, נציגי רשויות, נציגים של שותפים לביצוע וליישום, תורמים, וארגונים בלתי ממשלתיים.
 • להתנהג בצורה המבטיחה את האינטרסים של האוכלוסיות הפגיעות ביותר המקבלות שירות על ידי מען.
 • ·      לכבד את הפרטיות של כל אדם, ולהבטיח את הסודיות של כל מידע אישי שהושג בתוקף פעילותם ואחריותם, כולל צילומים, שיפורסמו רק בהסכמת מושא הצילום. 

2. ניגוד עניינים

 • הצוות של מען (כולל נציגי עובדים נבחרים) יימנע מניגוד עניינים, תוך שימור וחיזוק אמון הציבור במען.
 • הצוות של מען (כולל נציגי עובדים נבחרים) יכבד את המטרות והערכים של מען, ויבטיח שדעות אישיות, התנהגות ואמונות, כולל עמדות פוליטיות ודתיות, לא ישפיעו באופן שלילי על חובות רשמיות או פעולות שמתבצעות בשם מען.

3. משאבים כספיים וחומריים

הצוות של מען (כולל נציגי עובדים נבחרים) מתחייב:

 • לעשות שימוש אחראי במידע ובמשאבים שיש לו גישה אליהם בשל התפקיד והמעורבות בעבודת מען.
 • לטפל במשאבים הפיננסים והחומריים של מען בתשומת לב, להגן עליהם מפני גנבה או נזק אחר, לתחזק אותם ולשמור עליהם בצורה נכונה, ולהבטיח שלא יתקיים שימוש בלתי מורשה או פרטי בכספי מען.
 • לדווח למנכ"ל ללא דיחוי על כל שימוש לרעה בכספים או רכוש של מען שהובא לידיעתו.
 • לנהל את כל תפקידיהם הרשמיים ביושרה, נקיים מכל שחיתות.
 • לשמור חסוי את כל המידע הפנימי שאינו מפורסם, את בסיס הנתונים של מען, ואת זהות חבריו. מידע זה אין להעביר לגורמים אחרים ללא אישור של מנכ"ל מען, ואין לעשות שימוש בבסיס הנתונים של מען לצרכים פרטיים – הן במהלך העבודה בארגון או עם הארגון, והן לאחר סיומה.

אחראית הטרדות מיניות, ואחראית הקוד האתי לצורך העברת תלונות: ופא טיארה, טלפון 050-4330036.

אנא כתבו את שמכם המלא, טלפון ותיאור קצר של נושא הפנייה, ונציג\ה של מען יחזרו אליכם בהקדם האפשרי.

رجاءً اكتبوا اسمكم الكامل، الهاتف، ووصف قصير حول موضوع توجهكم، ومندوب عن نقابة معًا سيعاود الاتصال بكم لاحقًا
כארגון שמחויב לזכויות עובדים ללא הבדלי דת, גזע, לאום, מגדר או מקצוע - דמוקרטיה היא נשמת אפינו.
מען מתנגד בחריפות לחוקי ההפיכה המשטרית שממשלתם הקיצונית של נתניהו, לוין, בן גביר וסמוטריץ' מנסה לכפות.

ללא דמוקרטיה אין זכויות עובדים,
כשם שארגון עובדים לא יכול להתקיים תחת דיקטטורה.

רק ניצחון המחנה הדמוקרטי יאפשר לפתח דיון בשאלה הפלסטינית, ולהגיע לפתרון אלטרנטיבי לכיבוש ולאפרטהייד, תוך הבטחת זכויות אדם ואזרח לכל, ישראלים ופלסטינים כאחד. כל עוד משטר האפרטהייד מתקיים, המחנה הדמוקרטי לא יצליח להביס את הפשיסטים הישראלים. לכן מען פועל לצרף את החברה הערבית והפלסטינית למחאה.

אנו מזמינים אותך:

לצעוד איתנו בהפגנות ולבנות אלטרנטיבה איגוד מקצועית, יהודית-ערבית דמוקרטית בישראל. הצטרפו היום לקבוצת הווטסאפ השקטה שלנו "צועדות/צועדים עם מען במחאה"

להצטרף למען ולאגד עובדים במקום העבודה שלך . קראו כאן איך מתאגדים במען.

לעקוב אחרי העבודה של מען ברשתות החברתיות