איך להתאגד

תוכן עניינים

מבוא

ניצול עובדים בישראל הוא תופעה הולכת ומתרחבת, ויציבות תעסוקתית היא נחלתם של מעטים. מתוך שוק עבודה של כ-3 מיליון עובדות ועובדים, רק שליש מאוגדים. הרוב המכריע אינו מוגן על ידי הסכמים קיבוציים ונתון לשרירות לבו של המעסיק.

למרות חקיקה מתקדמת בתחום העבודה, יש פער אדיר בין החוק ובין המציאות. כדי לגשר על הפער אין די באכיפה של גורמים רשמיים או בתי המשפט. הניסיון של תנועת הפועלים בעולם מראה כי רק עובדים מאוגדים יכולים לעמוד יחד מול המעסיק, לדרוש זכויות ותנאים הוגנים, ולהבטיח לאורך זמן כי שכרם וזכויותיהם לא ייפגעו. לשם כך חייבים לקום ועדי עובדים במקומות העבודה, המסונפים לארגון עובדים.

לארגון העובדים מען יש את הידע, הניסיון, המעמד החוקי והיכולת להפעיל מנופים משפטיים וארגוניים. ועד עובדים שנשען על מען הוא הכלי היעיל ביותר שעומד לרשות העובדים להגנה על זכויותיהם. המציאות בישראל ובעולם מראה שעובדים שנחושים להתאגד מצליחים לשפר את תנאי העסקתם ושכרם, וזוכים להגנה מפני צעדים חד צדדיים של מעסיקים.

מען – ארגון עובדים פועל מזה שנים בקרב שכבות של עובדים לא מאורגנים בענפים שונים, פרוס בערים ובכפרים, ביישובים יהודים וערבים.

המדריך שלהלן מפרט את הכוח הטמון בהתאגדות עובדים, ומשרטט את הצעדים בדרך להקמת ועד וחתימה על הסכם קיבוצי.

צעד ראשון – מניצול בעבודה להתארגנות

מנצלים אותי! מה עושים?

מעגל הקסמים נראה אינסופי: שוב פיטורים שרירותיים; שוב התפטרות על רקע תסכול מתנאי העבודה הבלתי מתגמלים; שוב מקום עבודה חדש; שוב מיקוח בניסיון להשיג תנאים טובים; ושוב מתחוור לנו שגם כאן כוח המיקוח שלנו מוגבל. וכך, שוב, נותרנו בלי ביטחון תעסוקתי ובלי תגמול הולם על העבודה שלנו. מה עושים? שוב התפטרות? שוב מקום עבודה חדש?

הפתרון: התארגנות עובדים – משנים את מאזן הכוחות

המעסיק מגובה בידע וניסיון ארגוני, במנהל חשבונות ובעורך דין. נציגות עובדים המדברת בשם כלל העובדים, ומלווה – משפטית ומקצועית, על ידי ארגון עובדים, היא הכלי שלך לשנות את מאזן הכוחות של עובד בודד מול מעסיק חזק, והיא שתאפשר לך לשפר את זכויותיך  ולהגן על מקום עבודתך.

ועד עובדים בגיבוי איגוד מקצועי, משנה את יחסי העבודה שהיו עד כה אישיים, ליחסי עבודה קיבוציים. כך יכול עובד להשפיע על תנאי ההעסקה והשכר שלו. אם עד כה נאלצת לפנות למעסיק בכל בעיה, מעכשיו ועד העובדים הוא שייצג אותך. 

נציגות העובדים תבטיח  את תנאי העבודה והשכר של העובדים בחברה באמצעות משא ומתן עם  המעסיק עד לחתימה על הסכם קיבוצי. הסכם כזה הוא כמו חוק במקום העבודה, והמעסיק לא יכול לשנות אותו חד צדדית. כך משתנים מקצה לקצה יחסי העבודה, והעובדים זוכים בביטחון תעסוקתי, זכויות משופרות, והגנה מפני שרירות לב.

פנייה לארגון העובדים מען

מען הוא ארגון עובדים עצמאי ושוויוני, המאגד עובדים ללא הבדלי לאום, דת, מין או מקצוע.

מען הוא ארגון עובדים דמוקרטי, המשתף את העובדים, מקשיב להם, מחויב לאינטרס שלהם, ולא מתפשר על זכויותיהם. מען משתף את העובדים בשלבי ההתארגנות, בכל פרטי ההתדיינות מול המעסיק, ועד לרגע בו העובדים מאשרים בהצבעה את ההסכם הקיבוצי. הגישה המשתפת יוצרת שיח ומשוב הדדי בין הארגון בעל הניסיון והידע המקצועי, ובין העובדים שמכירים היטב את מקום העבודה.

מען דוגל בשוויון, ויש לו ניסיון באיחוד קבוצות עובדים דוברי שפות שונות במקום עבודה, בניית אמון עמן, ואיחודן תחת מסגרת אחת.

נציגי מען מספקים ליווי יומיומי לעובדים, לאורך כל הדרך. נציגי מען מגבשים יחד עם הקבוצה היוזמת תוכנית פעולה שמותאמת למקום העבודה ולעובדים, מדריכים, מסייעים בהרחבת בסיס ההתארגנות וצירוף עובדים נוספים, ומספקים במידת הצורך ייעוץ משפטי, ייצוג, וגיבוי של המחלקה המשפטית ועורכי הדין של הארגון.

מען – ארגון עובדים פועל בקרב העובדים הבלתי מאורגנים, המהווים למעלה משני שלישים מכוח העבודה בישראל.

כמה זה יעלה לי ומתי משלמים?

בשלב ההתארגנות העובדים לא משלמים דמי חבר, אלא רק לאחר שנחתם הסכם קיבוצי. דמי חבר הם בגובה של  0.9% משכר הברוטו (קרי: תשעה שקלים על כל אלף שהעובד מרוויח). סכום זה מנוכה מתלוש השכר. עובדים שאינם רוצים להצטרף למען ישלמו לאחר שייחתם הסכם קיבוצי שיעור של 0.7% משכרם כדמי טיפול.

צעד שני – מקימים ועד

אוספים חתימות בדרך להקמת ועד

כאשר עובד או מספר עובדים יוזמים התארגנות ופונים למען במטרה לקדם אותה, נכנס הצוות של מען לפעולה. בשלבים הראשונים הפעילות היא דיסקרטית, כלומר נשמרת בסוד, מתוך הבנה שיש לשמור על זהירות כדי למנוע מהמעסיק לאתר את היוזמים ולהעניש אותם, לפטרם או לפגוע בתנאי העסקתם לפני שהקמת הוועד קרמה עור וגידים והפכה גלויה. פגיעה בעובדים בגלל מעורבותם בהתארגנות היא אסורה על פי חוק, והמחלקה המשפטית של מען מגבה כל התארגנות כדי למנוע פגיעה כזאת.

נציגי מען נפגשים עם הקבוצה היוזמת ומגבשים יחד תוכנית עבודה להרחבת בסיס התמיכה בהתארגנות בקרב העובדים. על פי חוק, ברגע ששליש מהעובדים במקום העבודה חותמים על טופסי הצטרפות לארגון העובדים מען, הופך מען להיות ארגון העובדים היציג במקום העבודה, וככזה הוא מוסמך לנהל מו"מ קיבוצי עם המעסיק ולחתום על הסכם קיבוצי.

לאחר השלב הדיסקרטי של איסוף החתימות, וברגע שאספנו את מספר החתימות הנדרש, פונה נציג מען למעסיק, מודיע לו על קיומה של התארגנות, ודורש לפתוח איתו בהסכם קיבוצי.

 

התמודדות עם התנגדות המעסיק

עכשיו אתם בטח אומרים לעצמכם "עזבו אותי מוועד והתאגדות, הרי בעל הבית יפטר אותי ברגע שישמע שאני מעורב בזה".

זה נכון שמעסיקים לא קופצים משמחה כשנודע להם שהעובדים בחברה שלהם מתארגנים. יחד עם זאת, מעסיק שעובדיו התאגדו ונחושים בדעתם להקים ועד ולנהל מו"מ על הסכם קיבוצי אינו יכול להתעלם מרצון זה של עובדיו.

נחישות העובדים והיכולת שלהם להתאחד ולהוות חזית אחת מול המעסיק הם הגורמים המשמעותיים שמביאים להצלחת ההתארגנות, לניהול מו"מ מוצלח, לחתימה על הסכם קיבוצי, וגם לשיפור היחסים במקום העבודה.

בנוסף יש גורמים רבים המסייעים להתארגנות עובדים בהתמודדות מול התנגדות של מעסיק:

        החוק בישראל מקנה הגנה רחבה להתארגנות עובדים ומחייב כל מעסיק לאפשר לעובדיו להצטרף לארגון עובדים, להקים ועד ולפעול במסגרת זו. החוק אף מחייב את המעסיק לנהל מו"מ על הסכם קיבוצי עם נציגות העובדים הנבחרת.

        החוק בישראל אף מאפשר לעובדים להפעיל צעדים ארגוניים, כולל שביתה ועיצומים אחרים. הניסיון של מען מאפשר לתכנן צעדים שיהוו איום או פגיעה כלכלית במעסיק, ויפגעו מעט ככל הניתן בעובדים.

        בתי הדין לעבודה מקנים הגנה רחבה להתארגנות עובדים ופרשנות רחבה לחוק. רק לאחרונה נקבעה הלכה חשובה האוסרת על המעסיק להתערב בכל דרך שהיא בניסיון של עובדיו להתארגן.

        בידי המחלקה המשפטית של הארגון, מצויים כלים משפטיים יעילים המאפשרים לו לכפות על המעסיק התחלה של מו"מ, ולמנוע מהמעסיק לפגוע בהתארגנות ובעובדים המעורבים בה.

        קמפיין ציבורי. מען זוכה לאהדה ולאמינות בציבור ובקרב עיתונאים בארץ ובעולם, וביכולתו לגייס לטובת העובדים קמפיין ציבורי שיפעיל לחץ על המעסיק.

וכאמור – נחישות העובדים היא המפתח. עובדים נחושים יעמדו בלחצים ובאיומים מצד המעסיק, וכך יאלצו אותו להשלים עם קיומה של ההתארגנות, ואף לשאת ולתת עם הוועד הנבחר ועם ארגון העובדים.

הקמת ועד

מהו ועד עובדים?

ועד עובדים הוא נציגות של כלל העובדים במקום עבודה, שנבחר באופן דמוקרטי, על פי תקנון מען.

בשלב הראשון, הוועד וארגון העובדים מנהלים יחד משא ומתן עם המעסיק, במטרה להגיע להסכם קיבוצי שישפר את תנאי ויחסי העבודה.

לאחר חתימה על הסכם קיבוצי, מען מספק לוועד העובדים סיוע והדרכה, כדי שיוכל לטפל בנושאים הקשורים לרווחת העובד ותנאי עבודתו, וליישום ההסכם הקיבוצי, באופן שוטף ויומיומי.

צעד שלישי – משא ומתן והסכם קיבוצי

מהו הסכם קיבוצי?

מטרת ההתארגנות היא לחתום על הסכם קיבוצי עם המעסיק. הסכם קיבוצי הוא הסכם שמסדיר את יחסי העבודה, השכר, התנאים, הזכויות הסוציאליות, אופן הפיטורים וכיוצ"ב, לגבי כלל העובדים במקום העבודה. מרגע שנחתם הסכם קיבוצי, המעסיק מחויב להסכם, ועל כל הפרה שלו אפשר להתדיין בבית הדין לעבודה. בשונה מחוזה אישי, המעסיק לא יכול לשנות הסכם קיבוצי באופן חד צדדי.

בתום המשא ומתן, מביאה נציגות העובדים את ההסכם לאישור העובדים, ורק לאחר שאושר ייחתם ההסכם על ידי הוועד ונציגי מען.

הסכם קיבוצי נחתם לפרק זמן שנקבע מראש, ובסופו מתחיל משא ומתן לחידוש ההסכם, ובמידת האפשר לשיפור נוסף בתנאים ובשכר.

למה שהמעסיק יסכים לנהל מו"מ או לחתום על הסכם?

מען נוקט גישה של שיתוף פעולה והידברות שהוכיחה את עצמה בעבר. גישה זו  מבהירה למעסיק את היתרונות הטמונים גם עבורו במו"מ עם נציגות העובדים ובהסכם קיבוצי – שקט, יציבות, תקשורת טובה עם העובדים, ויחסי עבודה טובים.

בנוסף יש בידי מען כלים כדי לאלץ מעסיק לנהל מו"מ או לחתום על הסכם קיבוצי:

        פנייה לבית הדין לעבודה. מען יכול לפנות לבית הדין לעבודה ולחייב את המעסיק לשבת לשולחן המו"מ.

        הכרזה על סכסוך עבודה ושביתה. מען מוסמך להכריז על סכסוך עבודה ואף לשבות שביתה מלאה או חלקית.

        קמפיין ציבורי. עובדים מאוגדים הדורשים את זכויותיהם זוכים בדרך כלל לאהדה ציבורית רחבה. פנייה לתקשורת בעת סכסוך עבודה יוצרת אמצעי לחץ על מעסיקים שלא רוצים לפגוע בשמם הטוב.

ארגון העובדים מען

ארגון עובדים הוא האיגוד שלך

מען – ארגון עובדים שותף בכל מאבק חברתי ולמען שוויון פוליטי וכלכלי.
מען הצטרף לתנועת המחאה נגד ההפיכה המשטרית בשנת 2023 מתוך הבנה כי בלי דמוקרטיה אין זכויות עובדים.
מען הוקם בסוף שנות ה-90 על ידי קבוצת פעילים חברתיים ערבים ויהודים בעלי חזון של חברה שוויונית וצדק חברתי. מען שולל את השיטה הקפיטליסטית הניאו-ליברלית, ומתנגד למדיניות ההפרטה. זו פגעה ברשת הביטחון החברתי, העמיקה את הקיטוב המעמדי, ויצרה שכבה רחבה של עניים חסרי זכויות. מטרת מען היא לבנות תנועה איגוד מקצועית רחבה ומשפיעה, שתהווה משקל נגד המדיניות הכלכלית המוטה לטובת בעלי ההון.
מען פועל לקידום מצבם של עובדות ועובדים ביישובים הערביים, הסובלים מאפליה בישראל.
מען יוזם ומקדם פרוייקטים מגוונים לקידום תעסוקת נשים ערביות.
מען מגן ותומך במאבקם של עובדים פלסטינים בשוק העבודה הישראלי בדרישה לשים קץ לסחר בהיתרים, ולניצול הקיצוני שהם סובלים ממנו.
מען מאגד עובדים ועובדות במגזרים שונים כולל מוסדות רווחה, מוסדות חינוך כולל בתחום האמנות והמוסיקה, עמותות חברתיות וזכויות אדם, מפעלי תעשיה וכן בתחום הבטיחות בעבודה בענף הבניין.
מען פועל בשיתוף פעולה עם עשרות ארגוני זכויות ואקדמיה לקידום חקיקה ומדיניות חברתית שתמנע פגיעה בעובדים ותתרום לשינוי פני החברה בכוון סולידרי.

הפתרון: להתארגן בוועד עובדים ולהגיע להסכם קיבוצי שיסדיר את יחסי העבודה

הצטרפו עוד היום

 

כתבו לנו ונציג של מען יחזור אליכם בהקדם האפשרי
אנא כתבו את שמכם המלא, טלפון ותיאור קצר של נושא הפנייה, ונציג\ה של מען יחזרו אליכם בהקדם האפשרי.

رجاءً اكتبوا اسمكم الكامل، الهاتف، ووصف قصير حول موضوع توجهكم، ومندوب عن نقابة معًا سيعاود الاتصال بكم لاحقًا
כארגון שמחויב לזכויות עובדים ללא הבדלי דת, גזע, לאום, מגדר או מקצוע - דמוקרטיה היא נשמת אפינו.
מען מתנגד בחריפות לחוקי ההפיכה המשטרית שממשלתם הקיצונית של נתניהו, לוין, בן גביר וסמוטריץ' מנסה לכפות.

ללא דמוקרטיה אין זכויות עובדים,
כשם שארגון עובדים לא יכול להתקיים תחת דיקטטורה.

רק ניצחון המחנה הדמוקרטי יאפשר לפתח דיון בשאלה הפלסטינית, ולהגיע לפתרון אלטרנטיבי לכיבוש ולאפרטהייד, תוך הבטחת זכויות אדם ואזרח לכל, ישראלים ופלסטינים כאחד. כל עוד משטר האפרטהייד מתקיים, המחנה הדמוקרטי לא יצליח להביס את הפשיסטים הישראלים. לכן מען פועל לצרף את החברה הערבית והפלסטינית למחאה.

אנו מזמינים אותך:

לצעוד איתנו בהפגנות ולבנות אלטרנטיבה איגוד מקצועית, יהודית-ערבית דמוקרטית בישראל. הצטרפו היום לקבוצת הווטסאפ השקטה שלנו "צועדות/צועדים עם מען במחאה"

להצטרף למען ולאגד עובדים במקום העבודה שלך . קראו כאן איך מתאגדים במען.

לעקוב אחרי העבודה של מען ברשתות החברתיות