ללא עבודה, ללא משכורת, ללא פיצויים

למעלה מ-100,000 עובדים פלסטינים אינם משתכרים למחייתם למעלה מחודש ימים, בגלל המלחמה והסגר, זולת אלפים בודדים של עובדים במקומות עבודה חיוניים והתנחלויות. נוכח מצוקתם הגוברת, פנינו יחד עם קו לעובד והקליניקה לזכויות עובדים בפקולטה למשפטים באוניברסיטת ת"א לרשות האוכלוסין ולמת"ש, וביקשנו לאפשר להם למשוך סכום חד פעמי מקרן הפנסיה שלהם.

למעלה מ-100,000 עובדים פלסטינים אינם משתכרים למחייתם למעלה מחודש ימים, בגלל המלחמה והסגר, זולת אלפים בודדים של עובדים במקומות עבודה חיוניים והתנחלויות. נוכח מצוקתם הגוברת, פנינו יחד עם קו לעובד והקליניקה לזכויות עובדים בפקולטה למשפטים באוניברסיטת ת"א לרשות האוכלוסין ולמת"ש, וביקשנו לאפשר להם למשוך סכום חד פעמי מקרן הפנסיה שלהם.

המחסור מורגש היטב ברבבות בתי אב, ובהיעדר מנגנון פיצוי, דמי אבטלה או חל"ת עבור עובדים אלו, ביקשנו לתקן את הנוהל האוסר על משיכה חלקית של הכספים, המופרשים מדי חודש על ידי מעסיקי פלסטינים לקרן "עמיתים" (קרן הצוברת עבורם את כספי הפנסיה), כדי לתת מענה מיידי למצוקתם.

העובדים הפלסטינים אמנם לא פוטרו (תנאי ראשוני למשיכת הכספים) – אך הם אינם יכולים להיכנס לישראל ולעבוד בה מאז המתקפה של חמאס. מעבר לנושא המשיכה, ביקשנו להבטיח כי היעדר ההכנסה וההפרשות, בנסיבות שאינן תלויות בעובדים, לא יפגע בביטוח שלהם ולא יגרע מזכויותיהם הנצברות.

 

10.11.2023

לכבוד

עו"ד עינבל משש                        גב' ענת טוויטו

ראש מינהל עובדים זרים            מנהלת מדור התשלומים, רשות האוכלוסין וההגירה

רשות האוכלוסין וההגירה

בדוא"ל

שלום רב,

הנדון: בקשה לתיקון נוהל תכנית הבטיחות הפנסיוני לעובדים פלסטינים – משיכה חלקית של כספי צבירה בצל מלחמת חרבות ברזל וחשש לפגיעה ברצף הביטוחי

הרינו פונים אליכן בבקשה לאפשר לעובדים פלסטינים בהיתר, ולו באופן זמני, משיכה חלקית מכספי הצבירה שלהם שבתכנית "באראקה" בצל מלחמת חרבות ברזל ואיסור כניסת רוב העובדים הפלסטינים בהיתר לישראל; וכן בבקשה להבטיח כי היעדר הכנסה והפרשות מאז 7.10.2023 לא יפגעו בביטוח העובדים.

כידוע, חלק ניכר מהעובדים הפלסטינים המועסקים בישראל בהיתר אינם יכולים להיכנס אליה ולעבוד בה בצל המלחמה ועקב מתקפת החמאס ביום 7.10.2023. הם אינם משתכרים מזה חודש, כשאין לדעת אם ומתי ישובו לעבודתם. לעובדים אלו, שלמיטב ידיעתנו אין כנגדם טענה ביטחונית פרטנית, כספים המוחזקים בתכנית "עמיתים" שהופרשו עבורם במשך השנים בידי מעסיקיהם, וששחרור חלקי שלהם יכול לסייע לעובדים אלו לעת הזו.

להבנתנו לא קיימת בנוהל אפשרות למשיכה חלקית של הכסף, אלא רק למשיכה מלאה שלו וגם זאת במקרה של הפסקת עבודה (בענייננו העובדים לא פוטרו בהכרח בידי מעסיקיהם אלא פשוט לא יכולים להיכנס לישראל לעת הזו). נציין כי ביום 14.6.2023 פנינו בנוגע להיבטים שונים של הנוהל, לרבות בקשר לחוסר הבהירות ביחס לאפשרות למשיכה חלקית וכמובן בבקשה לאפשר מנגנון משיכה כאמור (במקרה של פיטורים); אנו משערים שהמענה לפנייתנו מתעכב בשל המצב ואנו נמתין כמובן למענה מסודר לשאלות אלו, או פונים כבר כעת בבקשה לשקול אפשרות למשיכה חלקית כאמור לעיל.

נציין, שאפשרות משיכה חלקית כאמור חיונית בפרט ככל שיתאפשר לעובדים אלו לשוב לעבודתם בהמשך, וכך להמשיך ולצבור כספים בקרן הפנסיה. בהקשר זה נוסיף שללא קשר ליכולת המשיכה החלקית או המלאה, קיים חשש נוכח הוראות הנוהל שאי-הפרשה לקרן על ידי המעסיקים (שמטבע הדברים לא יפרישו כספים בהיעדר עבודה בפועל) תפגע בביטוח הפנסיוני של העובדים, גם אם לא ימשכו חלק כלשהו מהקרן.

נוכח האמור, נודה על שקילת האפשרות לתקן את הנוהל, ולו כהוראת שעה בשלב זה, כך שתתאפשר משיכה חלקית מהקרן (למשל עד גובה השכר החודשי של עובד); וכן נודה על הבהרתכם, כי עובד שלא הופרשו עבורו כספים מאחר שלא יכול היה להגיע לעבודתו בשל המלחמה, לא ייפגע בשל כך הרצף הביטוחי שלו בקרן.

בברכה,            

מיכל תג'ר, עו"ד                                           איה ברטנשטין, עו"ד                  אלעד כהנא, עו"ד

הקליניקה לזכויות עובדים, אונ' ת"א                    מען-ארגון עובדים                      קו לעובד

העתק:

עו"ד אפרת לב ארי, לשכה משפטית, רשות האוכלוסין וההגירה

גב' ברכה טרית, מנהלת תחום תנאים סוציאליים, מדור התשלומים

מר שלומי כהן, אגף החשב הכללי, משרד האוצר

עו"ד דודי קופל, לשכה משפטית, משרד האוצר

עוד

עובדים ועובדות פלסטינים

מעכשיו גם עובדים תושבי הרשות הפלסטינית יוכלו לגשת למידע האישי שלהם באתר האינטרנט של המוסד לביטוח לאומי ולהגיש תביעות ומסמכים, ככל מבוטח ישראלי

לא כך היה עד לאחרונה עבור עובדים תושבי הרשות הפלסטינית שמועסקים בישראל. עובדים אלו לא יכלו לייצר קוד משתמש ולא נפתח להם אזור אישי במוסד לביטוח לאומי במקרה של תאונת עבודה. התוצאה היתה עיכובים של חודשים ושנים בטיפול בתביעות ופעמים רבות דחיית תביעות מוצדקות בשל העדר תקשורת.

המשך
פרויקט מזרח ירושלים

בסיוע מען קיבלו עובדים דמי אבטלה על חודשי המלחמה הראשונים

בחודשים האחרונים סייע משרד מען בירושלים לעשרות פונים, שעבודתם הופסקה בשל המלחמה, לקבל דמי אבטלה. בעקבות התערבות מען וגופים אחרים הסכים הביטוח הלאומי לשלם לאותם עובדים קצבאות באופן רטרואקטיבי – קרי על תקופה שקדמה ליום הגשת התביעה בפועל. בסה"כ קיבלו העובדים שפנו למען תשלומים בסכום של 1.2 מיליון ₪.

המשך
תעשייה וענפים אחרים

הבחירות לוועד העובדים בעמותת יד ביד יוצאות לדרך

ביום ד' 27.3 יצאה מערכת הבחירות של ועד העובדים בעמותת יד ביד לדרך – סייעות וגננות המעון בחיפה הצביעו ובחרו פה אחד את הנציגה שלהם לועד העובדים. במהלך החודש הקרוב יערוך מען בחירות במוסדות החינוך של העמותה ברחבי הארץ. הוועד שיבחר ישתתף במו"מ על הסכם קיבוצי שלישי לעובדות ועובדי העמותה.

המשך
פרויקט מזרח ירושלים

משבר תעסוקתי חמור בירושלים המזרחית לקראת הרמדאן

ערב חודש הרמדאן עומדים התושבים הפלסטינים בירושלים המזרחית בפני משבר כלכלי וחברתי שהוחרף עם הגידול בשיעור של 7.6% באבטלה מאז פרוץ המלחמה. חרף המשבר הממשלה פוגעת באופן אנוש בתכנית החומש לירושלים המזרחית.
'מען – ארגון עובדים' קורא לראש העיר ולמועצת העיר הנכנסת לפעול להבטחת התקציבים לצמצום הפערים החברתיים-כלכליים בירושלים המזרחית

המשך
עובדים ועובדות פלסטינים

קו לעובד ומען לרשות האוכלוסין: יש לאפשר לעובדים הפלסטינים, שפרנסתם נגדעה לפני 4 חודשים, למשוך את כספם מקרן הפנסיה מבלי שההיתר שלהם יתבטל.

קו לעובד ומען לרשות האוכלוסין: יש לאפשר לעובדים הפלסטינים, שפרנסתם נגדעה לפני 4 חודשים, למשוך את כספם מקרן הפנסיה מבלי שההיתר שלהם יתבטל.
Kav LaOved – קו לעובד ומען, ארגוני זכויות עובדים, פנו לרשות האוכלוסין – האחראית על העסקת עובדים פלסטינים – בבקשה לנקוט בצעדים שיקלו על סבלם של העובדים מחד וימנעו כאוס בשוק העבודה מאידך. הפנייה הציעה פתרון יצירתי למצב אבסורדי: מצד אחד הממשלה מונעת כניסת עובדים פלסטינים, ומאידך מונעת מהם אפשרות לפדות את חסכונותיהם הפנסיוניים בקרן עמיתים.

המשך

אנא כתבו את שמכם המלא, טלפון ותיאור קצר של נושא הפנייה, ונציג\ה של מען יחזרו אליכם בהקדם האפשרי.

رجاءً اكتبوا اسمكم الكامل، الهاتف، ووصف قصير حول موضوع توجهكم، ومندوب عن نقابة معًا سيعاود الاتصال بكم لاحقًا
כארגון שמחויב לזכויות עובדים ללא הבדלי דת, גזע, לאום, מגדר או מקצוע - דמוקרטיה היא נשמת אפינו.
מען מתנגד בחריפות לחוקי ההפיכה המשטרית שממשלתם הקיצונית של נתניהו, לוין, בן גביר וסמוטריץ' מנסה לכפות.

ללא דמוקרטיה אין זכויות עובדים,
כשם שארגון עובדים לא יכול להתקיים תחת דיקטטורה.

רק ניצחון המחנה הדמוקרטי יאפשר לפתח דיון בשאלה הפלסטינית, ולהגיע לפתרון אלטרנטיבי לכיבוש ולאפרטהייד, תוך הבטחת זכויות אדם ואזרח לכל, ישראלים ופלסטינים כאחד. כל עוד משטר האפרטהייד מתקיים, המחנה הדמוקרטי לא יצליח להביס את הפשיסטים הישראלים. לכן מען פועל לצרף את החברה הערבית והפלסטינית למחאה.

אנו מזמינים אותך:

לצעוד איתנו בהפגנות ולבנות אלטרנטיבה איגוד מקצועית, יהודית-ערבית דמוקרטית בישראל. הצטרפו היום לקבוצת הווטסאפ השקטה שלנו "צועדות/צועדים עם מען במחאה"

להצטרף למען ולאגד עובדים במקום העבודה שלך . קראו כאן איך מתאגדים במען.

לעקוב אחרי העבודה של מען ברשתות החברתיות