בעקבות עתירה של מען, אחרי 50 שנה, מדור התשלומים הפסיק לנכות דמי טיפול משכרם של עובדים פלסטינים

בפברואר 2020, הגישו מען – ארגון עובדים, בשיתוף עם עמותת קו לעובד, עתירה לבית הדין הארצי לעבודה נגד מדור התשלומים (מת"ש) במשרד הפנים, בדרישה להפסיק נוהג שהיה קיים 50 שנה לפיו נוכו דמי טיפול להסתדרות משכרם של עובדים פלסטינים, במקרים רבים שלא כדין. העתירה דרשה גם לשים קץ לאפליה בין ארגוני העובדים בכל הנוגע לניכוי דמי חבר מהעובדים. בעקבות העתירה הודיע מת"ש על הפסקת כל הניכויים מעובדים פלסטינים, ולבקשת מען, נמחקה העתירה שהתייתרה.

מאז החלטת הממשלה ב- 1970 נוכו משכרו של כל עובד פלסטיני בישראל עשרות שקלים מדי חודש (0.75% מהשכר ברוטו) והועברו להסתדרות הכללית. רבים מעובדים אלה הועסקו במקומות עבודה בהם לא חל הסכם קיבוצי, ולא היה כל בסיס חוקי לניכוי. בחישוב גס, הסכום שהועבר מכיסם של כ-70 אלף עובדים פלסטינים להסתדרות  מדי חודש הגיע בשנים האחרונות ל-3.5 מיליון ₪, ובחישוב שנתי – מעל ל- 40 מיליון ₪.

מאז הסכם אוסלו הגיעה ההסתדרות להסכם עם איגוד העובדים הפלסטיני PGFTU והעבירה חלק מהסכום אליו, אבל בשורה התחתונה, העובדים הפלסטינים שילמו סכומי כסף משמעותיים לטובת הגנה איגוד מקצועית ולא קיבלו שום תמורה: האיגודים הפלסטינים הם חסרי מעמד לייצג עובדים בישראל, ואילו ההסתדרות כלל לא איפשרה עד לאחרונה לעובדים פלסטינים להיות חברים בה. זה בלט גם בשנים האחרונות באופן קיצוני עם החשיפה של תאונות העבודה הקשות שפוגעות בעובדי בניין פלסטינים, מבלי שהם זוכים להגנה או אפילו לטיפול רפואי ראוי.

הסדר זה הורחב בפברואר 2019 כאשר מת"ש אפשר לנכות משכרם של עובדים פלסטינים דמי חבר למי שהודיע על הצטרפות וולונטרית להסתדרות הלאומית. בעקבות שינוי זה פנה מען בדרישה שמת"ש יכיר בו כארגון עובדים שווה זכויות ויכבד את רצון העובדים שהצטרפו אליו במספר מפעלים באזור התעשייה עטרות ויעביר את דמי החבר שלהם למען. מת"ש התעלם והמשיך לנכות מעובדים אלו דמי טיפול להסתדרות הכללית – בניגוד לדין.

בעקבות סירוב זה של מת"ש, המהווה אפליה ברורה בין ארגוני עובדים כמו גם פגיעה בזכות העובדים שנוכו מהם דמי טיפול שלא כדין, הוגשה בפברואר 2020  העתירה לבית הדין הארצי. לעתירה היו שני מרכיבים: האחד, לאפשר לעובדים שהצטרפו למען לשלם דמי חבר לארגון המייצג אותם. השני להפסיק ניכוי של דמי טיפול לטובת ההסתדרות הכללית משכרם של עובדים שאין בסיס חוקי לניכוי מהם. לעתירה צורפו ההסתדרות הכללית, ההסתדרות הלאומית וכוח לעובדים כמשיבים פורמליים.

בתגובה לעתירה ועוד קודם לדיון בביה"ד הודיע מת"ש במאי 2020 שהוא משהה זמנית את הניכוי מכלל העובדים הפלסטינים. בדיון שהתקיים בתיק ביולי 2020 הציע ביה"ד כי הצדדים יקיימו היוועצות בניסיון למצוא פתרון שיהיה מוסכם על הארגונים השונים ועל מת"ש. בהיוועצות שהתקיימה לאחר מכן העלו נציגי הסתדרות הכללית והלאומית הצעה לפיה ניכוי דמי הטיפול מכלל העובדים יועבר במרוכז להסתדרות הכללית, וזו תעביר את הכספים שנגבו לארגוני עובדים האחרים ככל שאלו יודיעו על הצטרפות עובדים אליהם. מען דחה את ההצעה, מפני שזו נותנת חותמת כשרות לנוהג הפסול של ניכוי דמי טיפול מאלפי עובדים שלא כדין.  

בהיעדר הסכמות בין הצדדים, הודיע מת"ש בספטמבר 2020 שהוא מפסיק לגבות את הכספים סופית. בנסיבות אלה הודיע מען כי העתירה התייתרה וביקש למחוק אותה, ובדיון מה-30.11 נענתה נשאית ביה"ד הארצי לעבודה, השופטת ורדה וירט לבנה, לבקשת מען ומחקה את התביעה.

כך נקבר הסדר פסול שהיה קיים חמישים שנה, וטוב שכך. זהו הישג גדול למאבק של מען להפוך את עשרות אלפי העובדים הפלסטינים המועסקים בישראל מאנשים שקופים חסרי זכויות לעובדים שווים שזכויותיהם נשמרות, כולל הזכות להצטרף לארגון עובדים לפי בחירתם.

למידע נוסף ניתן לפנות ליואב גל טמיר  – דובר מען 050-7859475

עוד

עובדים ועובדות פלסטינים

מעכשיו גם עובדים תושבי הרשות הפלסטינית יוכלו לגשת למידע האישי שלהם באתר האינטרנט של המוסד לביטוח לאומי ולהגיש תביעות ומסמכים, ככל מבוטח ישראלי

לא כך היה עד לאחרונה עבור עובדים תושבי הרשות הפלסטינית שמועסקים בישראל. עובדים אלו לא יכלו לייצר קוד משתמש ולא נפתח להם אזור אישי במוסד לביטוח לאומי במקרה של תאונת עבודה. התוצאה היתה עיכובים של חודשים ושנים בטיפול בתביעות ופעמים רבות דחיית תביעות מוצדקות בשל העדר תקשורת.

המשך
פרויקט מזרח ירושלים

בסיוע מען קיבלו עובדים דמי אבטלה על חודשי המלחמה הראשונים

בחודשים האחרונים סייע משרד מען בירושלים לעשרות פונים, שעבודתם הופסקה בשל המלחמה, לקבל דמי אבטלה. בעקבות התערבות מען וגופים אחרים הסכים הביטוח הלאומי לשלם לאותם עובדים קצבאות באופן רטרואקטיבי – קרי על תקופה שקדמה ליום הגשת התביעה בפועל. בסה"כ קיבלו העובדים שפנו למען תשלומים בסכום של 1.2 מיליון ₪.

המשך
תעשייה וענפים אחרים

הבחירות לוועד העובדים בעמותת יד ביד יוצאות לדרך

ביום ד' 27.3 יצאה מערכת הבחירות של ועד העובדים בעמותת יד ביד לדרך – סייעות וגננות המעון בחיפה הצביעו ובחרו פה אחד את הנציגה שלהם לועד העובדים. במהלך החודש הקרוב יערוך מען בחירות במוסדות החינוך של העמותה ברחבי הארץ. הוועד שיבחר ישתתף במו"מ על הסכם קיבוצי שלישי לעובדות ועובדי העמותה.

המשך
פרויקט מזרח ירושלים

משבר תעסוקתי חמור בירושלים המזרחית לקראת הרמדאן

ערב חודש הרמדאן עומדים התושבים הפלסטינים בירושלים המזרחית בפני משבר כלכלי וחברתי שהוחרף עם הגידול בשיעור של 7.6% באבטלה מאז פרוץ המלחמה. חרף המשבר הממשלה פוגעת באופן אנוש בתכנית החומש לירושלים המזרחית.
'מען – ארגון עובדים' קורא לראש העיר ולמועצת העיר הנכנסת לפעול להבטחת התקציבים לצמצום הפערים החברתיים-כלכליים בירושלים המזרחית

המשך
עובדים ועובדות פלסטינים

קו לעובד ומען לרשות האוכלוסין: יש לאפשר לעובדים הפלסטינים, שפרנסתם נגדעה לפני 4 חודשים, למשוך את כספם מקרן הפנסיה מבלי שההיתר שלהם יתבטל.

קו לעובד ומען לרשות האוכלוסין: יש לאפשר לעובדים הפלסטינים, שפרנסתם נגדעה לפני 4 חודשים, למשוך את כספם מקרן הפנסיה מבלי שההיתר שלהם יתבטל.
Kav LaOved – קו לעובד ומען, ארגוני זכויות עובדים, פנו לרשות האוכלוסין – האחראית על העסקת עובדים פלסטינים – בבקשה לנקוט בצעדים שיקלו על סבלם של העובדים מחד וימנעו כאוס בשוק העבודה מאידך. הפנייה הציעה פתרון יצירתי למצב אבסורדי: מצד אחד הממשלה מונעת כניסת עובדים פלסטינים, ומאידך מונעת מהם אפשרות לפדות את חסכונותיהם הפנסיוניים בקרן עמיתים.

המשך

אנא כתבו את שמכם המלא, טלפון ותיאור קצר של נושא הפנייה, ונציג\ה של מען יחזרו אליכם בהקדם האפשרי.

رجاءً اكتبوا اسمكم الكامل، الهاتف، ووصف قصير حول موضوع توجهكم، ومندوب عن نقابة معًا سيعاود الاتصال بكم لاحقًا
כארגון שמחויב לזכויות עובדים ללא הבדלי דת, גזע, לאום, מגדר או מקצוע - דמוקרטיה היא נשמת אפינו.
מען מתנגד בחריפות לחוקי ההפיכה המשטרית שממשלתם הקיצונית של נתניהו, לוין, בן גביר וסמוטריץ' מנסה לכפות.

ללא דמוקרטיה אין זכויות עובדים,
כשם שארגון עובדים לא יכול להתקיים תחת דיקטטורה.

רק ניצחון המחנה הדמוקרטי יאפשר לפתח דיון בשאלה הפלסטינית, ולהגיע לפתרון אלטרנטיבי לכיבוש ולאפרטהייד, תוך הבטחת זכויות אדם ואזרח לכל, ישראלים ופלסטינים כאחד. כל עוד משטר האפרטהייד מתקיים, המחנה הדמוקרטי לא יצליח להביס את הפשיסטים הישראלים. לכן מען פועל לצרף את החברה הערבית והפלסטינית למחאה.

אנו מזמינים אותך:

לצעוד איתנו בהפגנות ולבנות אלטרנטיבה איגוד מקצועית, יהודית-ערבית דמוקרטית בישראל. הצטרפו היום לקבוצת הווטסאפ השקטה שלנו "צועדות/צועדים עם מען במחאה"

להצטרף למען ולאגד עובדים במקום העבודה שלך . קראו כאן איך מתאגדים במען.

לעקוב אחרי העבודה של מען ברשתות החברתיות