עתירה לחיוב משרד העבודה לפרסם באופן מיידי ומפורט את צווי הבטיחות המוטלים מטעמו בגין ליקויים באתרי בניה – בג"ץ 5215/17

צילום: דני בן שמחון

הודעה לעיתונות – 28 ליוני 2017

"מצבים מסכני חיים הידועים למשרד העבודה נשמרים בסתר הרחק מעיני העובדים והציבור – אותם קורבנות בפוטנציה העלולים לשלם על כך בחייהם או בשלמות גופם"

תקציר העתירה:

היום, ה-28.6, הוגשה עתירה לבית המשפט העליון, למתן צו על תנאי למשרד העבודה שיורה על פרסום מיידי ומפורט, ועל דרך קבע ברשת ובאתרי הבניה הרלוונטים, של צווי הבטיחות המוטלים על ידי מפקחי מינהל הבטיחות מטעמו, בגין ליקויי בטיחות באתרי בניה. העתירה הוגשה על ידי עו"ד גדיר ניקולא מ"קו לעובד", בשם: "קו לעובד", "ארגון העובדים מען", ונציגי "הקבוצה למאבק בתאונות בניין" ו"הפורום למניעת תאונות עבודה".

במסגרת הסעדים הנדרשים מבית המשפט בעתירה, הדרישה לפרסום בזמן אמת של צווי הבטיחות המוטלים, כולל פירוט של מהות הליקויים שבגינם הוטל הצו ושמות החברות היזמיות באתר. עוד דורשים העותרים לפרסם את המידע על הטלת הצו ומהותו באתר הבניה עצמו בו נמצאו הליקויים הבטיחותיים, וזאת באופן בולט ונגיש לציבור העובדים באתר ובשפות הרלוונטיות (לכל הפחות עברית, ערבית וסינית), בכדי להתריע בפניהם אודות הסכנה הטמונה באתר והאיסור להמשיך את העבודה עד לתיקון הליקויים.

במסגרת נימוקי העתירה הודגש כי ענף הבניה הוא הענף התעסוקתי המסוכן ביותר בשוק העבודה בישראל. תאונות העבודה בענף הבניין גורמות מדי שנה להריגתם של עשרות ופציעתם של אלפים מקרב עובדים הבניין, רובם ככולם משתייכים לקבוצות מוחלשות באוכלוסיה. בשנה החולפת (2016) 49 עובדים נהרגו בענף הבניה ויותר מ-200 נפצעו באורח קשה עד בינוני (לפי הגדרת מד"א). מתחילת השנה (2017) ועד כתיבת שורות אלו, נהרגו 14 עובדים בתאונות עבודה בענף הבניין, ויותר מ-110 נפצעו קשה עד בינוני (לפי הגדרת מד"א).

למרות נתונים חמורים אלו, משאביה של הרשות המופקדת על אכיפת כללי הבטיחות באתרי הבניה דלים באופן מחפיר, ותפקודה רחוק מלהיות מספק בכל ההיבטים כמעט, ובכלל זה בתחום של חשיפת מידע בסיסי בפני הציבור – כולל ציבור העובדים, דוגמת המידע אשר פרסומו נדרש בעתירה, ואשר בכוחו לתרום משמעותית לצמצום מגיפת התאונות בענף הבניין, להצלת חיים ולהעלאת רמת הבטיחות עבור העובדים באתרי הבניה.

העתירה הוגשה בדחיפות עקב מדיניות משרד העבודה הנוכחית, לפיה פרסום צווי הבטיחות נעשה באיחור ניכר ממועד הטלתם – כחודש וחצי עד חודשיים בממוצע – וזאת לטענת המשרד מתוך התחשבות בחברות הקבלניות עליהן מוטל הצו וזכותן להגשת ערעור כנגדו, תחת העמדתו של שלום ציבור העובדים והציבור ככלל בעדיפות ראשונה. אי-פרסומם של הצווים בזמן אמת, כמו גם פרסום מידע מוגבל בהיקפו שאינו כולל את מהות ליקוי הבטיחות בגינו הוטל הצו, ואת שמות החברות היזמיות באותם אתרי בניה, מסכן את שלום העובדים באותם אתרים, בכך שמונע מהם מידע בסיסי בזמן אמת, בדבר תנאי הבטיחות במקום העבודה בו הם נדרשים לעבוד, וגורם לכך שמצבים מסכני חיים הידועים למשרד העבודה נשמרים בסתר הרחק מעיני העובדים והציבור – אותם קורבנות בפוטנציה העלולים לשלם על כך בחייהם או בשלמות גופם.

כמו גם, מסכן אי-פרסום הצווים בזמן אמת תושבים ועוברי אורח, במיוחד כשעסקינן באתרי בניה הממוקמים בלב מתחם עירוני בנוי או בבניינים משופצים בהם מתגוררים דיירים – כמו בפרוייקטים של תמ"א 38 (ראו לדוגמא מבצע אכיפה שהתקיים לאחרונה בעיר רעננה, במסגרתו הוטלו 153 צווי בטיחות ב-21 אתרי בניה בעיר, אשר תוכנם וכתובת התארים בהם הוטלו לא פורסמה. בעניין זה הוגשה במסגרת עתירה בקשה למתן צו ביניים דחוף לפרסום המידע-לינק).

לסיכום, מדיניותו של משרד העבודה, המונעת פרסום מיידי ובזמן אמת של צווי הבטיחות, היא מדיניות שגויה, מסוכנת ובלתי סבירה באופן קיצוני, בכך שאינה מייחסת משקל ראוי לאינטרסים ציבוריים וזכויות חוקתיות של העובדים באתרי הבניה, כמו גם לכלל הציבור, ובראשן הזכות לחיים . מחובתו של משרד העבודה, כרשות שלטונית וכנאמן ציבור, להפעיל את סמכויותיו באופן המשרת את תכליות החקיקה עליה הוא מופקד, כמו גם את עקרונות היסוד של שיטת המשפט בישראל, והכל למען טובת כלל הציבור.

*מצ"ב העתקים של העתירה למתן צו על תנאי, והבקשה למתן צו ביניים.

לפרטים נוספים:

עינת פודחרני, מנהלת מדיניות ציבורית | קו לעובד – הגנה על זכויות עובדים

עוד

עובדים ועובדות פלסטינים

מעכשיו גם עובדים תושבי הרשות הפלסטינית יוכלו לגשת למידע האישי שלהם באתר האינטרנט של המוסד לביטוח לאומי ולהגיש תביעות ומסמכים, ככל מבוטח ישראלי

לא כך היה עד לאחרונה עבור עובדים תושבי הרשות הפלסטינית שמועסקים בישראל. עובדים אלו לא יכלו לייצר קוד משתמש ולא נפתח להם אזור אישי במוסד לביטוח לאומי במקרה של תאונת עבודה. התוצאה היתה עיכובים של חודשים ושנים בטיפול בתביעות ופעמים רבות דחיית תביעות מוצדקות בשל העדר תקשורת.

המשך
פרויקט מזרח ירושלים

בסיוע מען קיבלו עובדים דמי אבטלה על חודשי המלחמה הראשונים

בחודשים האחרונים סייע משרד מען בירושלים לעשרות פונים, שעבודתם הופסקה בשל המלחמה, לקבל דמי אבטלה. בעקבות התערבות מען וגופים אחרים הסכים הביטוח הלאומי לשלם לאותם עובדים קצבאות באופן רטרואקטיבי – קרי על תקופה שקדמה ליום הגשת התביעה בפועל. בסה"כ קיבלו העובדים שפנו למען תשלומים בסכום של 1.2 מיליון ₪.

המשך
תעשייה וענפים אחרים

הבחירות לוועד העובדים בעמותת יד ביד יוצאות לדרך

ביום ד' 27.3 יצאה מערכת הבחירות של ועד העובדים בעמותת יד ביד לדרך – סייעות וגננות המעון בחיפה הצביעו ובחרו פה אחד את הנציגה שלהם לועד העובדים. במהלך החודש הקרוב יערוך מען בחירות במוסדות החינוך של העמותה ברחבי הארץ. הוועד שיבחר ישתתף במו"מ על הסכם קיבוצי שלישי לעובדות ועובדי העמותה.

המשך
פרויקט מזרח ירושלים

משבר תעסוקתי חמור בירושלים המזרחית לקראת הרמדאן

ערב חודש הרמדאן עומדים התושבים הפלסטינים בירושלים המזרחית בפני משבר כלכלי וחברתי שהוחרף עם הגידול בשיעור של 7.6% באבטלה מאז פרוץ המלחמה. חרף המשבר הממשלה פוגעת באופן אנוש בתכנית החומש לירושלים המזרחית.
'מען – ארגון עובדים' קורא לראש העיר ולמועצת העיר הנכנסת לפעול להבטחת התקציבים לצמצום הפערים החברתיים-כלכליים בירושלים המזרחית

המשך
עובדים ועובדות פלסטינים

קו לעובד ומען לרשות האוכלוסין: יש לאפשר לעובדים הפלסטינים, שפרנסתם נגדעה לפני 4 חודשים, למשוך את כספם מקרן הפנסיה מבלי שההיתר שלהם יתבטל.

קו לעובד ומען לרשות האוכלוסין: יש לאפשר לעובדים הפלסטינים, שפרנסתם נגדעה לפני 4 חודשים, למשוך את כספם מקרן הפנסיה מבלי שההיתר שלהם יתבטל.
Kav LaOved – קו לעובד ומען, ארגוני זכויות עובדים, פנו לרשות האוכלוסין – האחראית על העסקת עובדים פלסטינים – בבקשה לנקוט בצעדים שיקלו על סבלם של העובדים מחד וימנעו כאוס בשוק העבודה מאידך. הפנייה הציעה פתרון יצירתי למצב אבסורדי: מצד אחד הממשלה מונעת כניסת עובדים פלסטינים, ומאידך מונעת מהם אפשרות לפדות את חסכונותיהם הפנסיוניים בקרן עמיתים.

המשך

אנא כתבו את שמכם המלא, טלפון ותיאור קצר של נושא הפנייה, ונציג\ה של מען יחזרו אליכם בהקדם האפשרי.

رجاءً اكتبوا اسمكم الكامل، الهاتف، ووصف قصير حول موضوع توجهكم، ومندوب عن نقابة معًا سيعاود الاتصال بكم لاحقًا
כארגון שמחויב לזכויות עובדים ללא הבדלי דת, גזע, לאום, מגדר או מקצוע - דמוקרטיה היא נשמת אפינו.
מען מתנגד בחריפות לחוקי ההפיכה המשטרית שממשלתם הקיצונית של נתניהו, לוין, בן גביר וסמוטריץ' מנסה לכפות.

ללא דמוקרטיה אין זכויות עובדים,
כשם שארגון עובדים לא יכול להתקיים תחת דיקטטורה.

רק ניצחון המחנה הדמוקרטי יאפשר לפתח דיון בשאלה הפלסטינית, ולהגיע לפתרון אלטרנטיבי לכיבוש ולאפרטהייד, תוך הבטחת זכויות אדם ואזרח לכל, ישראלים ופלסטינים כאחד. כל עוד משטר האפרטהייד מתקיים, המחנה הדמוקרטי לא יצליח להביס את הפשיסטים הישראלים. לכן מען פועל לצרף את החברה הערבית והפלסטינית למחאה.

אנו מזמינים אותך:

לצעוד איתנו בהפגנות ולבנות אלטרנטיבה איגוד מקצועית, יהודית-ערבית דמוקרטית בישראל. הצטרפו היום לקבוצת הווטסאפ השקטה שלנו "צועדות/צועדים עם מען במחאה"

להצטרף למען ולאגד עובדים במקום העבודה שלך . קראו כאן איך מתאגדים במען.

לעקוב אחרי העבודה של מען ברשתות החברתיות