נידונות לאבטלה: נשות ירושלים המזרחית במאבק להשתלבות בשוק העבודה

לשכת התעסוקה במזרח ירושלים, מאי 2017

אנו שמחים להגיש לכם דו"ח חדש של ארגון העובדים מען. דו"ח זה מספר את סיפורן של נשים אשר נראה כאילו המערכת גזרה את דינן לאבטלה – אך הן כופרות בגזר הדין. הדו"ח אוסף לראשונה נתונים ממקורות מגוונים ומצייר תמונה שלא הועמדה באופן הזה מעולם, תמונה המשרטטת מציאות של עוני קיצוני והדרה של נשים פלסטיניות תושבות ירושלים המזרחית משוק העבודה. הדו"ח עושה שילוב ייחודי בין נתונים סטטיסטיים וסיפורי חיים של נשים המבקשות להשתלב בשוק העבודה אך נתקלות בחסמים קשים. התוצאה הקשה והמדאיגה של העדר ההזדמנויות לקידום תעסוקתי וכלכלי שהדו"ח מתאר, היא מצב שבו רק 13% מהנשים בגיל העבודה מצליחות להשתלב בכוח העבודה, והעוני של משפחותיהן וילדיהן מונצח ומעמיק את הנחיתות שלהן בחברה. ארגון מען מפרסם את הדו"ח כדי לעורר מודעות בקרב נשים פלסטיניות בירושלים וגורמי חברה אזרחית הפועלים בתחום, ולייצר שיתופים ופעילות לשינוי המצב. אנו מקווים שהדו"ח הזה יעורר את הגורמים הממונים במשרדי הממשלה, בעירייה ובמסדרונות הכנסת לנקוט בצעדים נחושים לשינוי המצב. אנו מאמינים ששילוב נשים פלסטיניות בשוק העבודה הוא תנאי בסיסי להוצאתן ולהוצאת משפחותיהן מהעוני המחפיר שבו הן מצויות ולשינוי משמעותי בתנאי החיים בירושלים המזרחית.

לדוח המלא

תקציר

315,900 הפלסטינים, תושבי ותושבות ירושלים המזרחית, חיים במרכזו של סכסוך אלים שראשיתו בכיבוש העיר המזרחית בשנת 1967 וסיפוח שטחהּ לישראל. מאז חיה החברה הפלסטינית בעיר במציאות חברתית וכלכלית הרת אסון אשר הולכת ומחמירה. אחת הסוגיות המושתקות והקשות במציאות זאת נוגעת לחייהן ומעמדן של הנשים, הנדונות  לאבטלה, עוני ואובדן שליטה בחייהן.

במשך העשור האחרון נע ממוצע המועסקות מקרב נשות ירושלים המזרחית סביב  ה-12%. על פי שנתון ירושלים לחקר ישראל לשנת 2017 (המודד את שנת 2015) שפורסם לאחר כתיבת הדו"ח, היקף המועסקות עומד על 13%.

בתקופה זו זינקה תחולת העוני בקיצוניות. בין השנים  2008 ל-2014, זינקה תחולת העוני לנפש ב- 17%, מ- 65% ל- 82%. עיקרו של הזינוק בתחולת העוני, 23%, חל דווקא בקרב משפחות  ממוצעות בעלות חמש נפשות וראש משפחה עובד,  מ- 66%  ל- 89%.

תנאי הכניסה לשוק העבודה בעבור נשים פלסטיניות הם רכישת השכלה על תיכונית לפחות. אולם בשל תנאי מערכת החינוך בעיר, רובן המכריע של נשות ירושלים המזרחית לא יזכה להשכלה מתאימה:  70% מהנשים בגיל העבודה אינן מחזיקות בהשכלה תיכונית ומעלה, וחמור מכך, 43.9% מהן כלל לא סיימו 12 שנות לימוד.

במקרים רבים נשים הנכנסות לשוק העבודה נדרשות לעבוד בעבודות פיסיות קשות ובתנאים פוגעניים וארעיים. עבודה כזו איננה רק משפילה, אלא מנציחה את הישארותן של העובדות במעגל העוני. גם בתוך הקבוצה של נשים המועסקות במערכת החינוך, הבריאות והסיעוד, אנו מוצאים תופעות ממוסדות של תעסוקה פוגענית בוטה.

פעילות השטח של ארגון העובדים מען, והיכרות עם פעילותם של ארגונים וקבוצות נשים נוספות, מצביעה על מגמה גוברת והולכת של נשים הנלחמות להשתלב בשוק העבודה. דוגמא לכך הם נתוני מרכז ריאן להכוון תעסוקתי הממוקם בשועפט: 75% מהנרשמות למרכז הינן נשים (750 מתוך 1,000), אלא שהביקוש לעבודה לא מגיע לידי מימוש ראוי בשל העדר משרות, ולכן אחוזי ההשמה לנשים עומדים על 26% בלבד. (יש לציין כי כלל המשתתפות במרכז משתתפות באופן וולונטרי).

מדו"חות של פעילות רבת שנים של ארגון העובדים מען במזרח ירושלים המוגובים בנתונים סטטיסטיים,  עולה שחסמים רבים בולמים את יכולתן של נשים להיקלט בעבודה. בנוסף להשכלה רעועה, נציין מחסור כרוני במסגרות לילדים בגיל הרך; ניתוק של תשתיות תחבורתיות; חומת ההפרדה הכולאת מאחוריה שליש מתושבי העיר (כ-100 אלף תושבים פלסטינים); העדר שליטה בשפה העברית; ועד לנקודת הקצה – מפגש עם מעסיק פוגעני וארעי. דו"ח זה מספר את סיפורן של נשים אשר נראה כאילו המערכת גזרה את דינן לאבטלה – אך הן כופרות בגזר הדין.

אנו מזהים תהליכים מעניינים, כמו היווצרותה של קבוצה מרשימה של פעילות בארגון העובדים מען; התפתחותו והצלחתו של מרכז ריאן לתעסוקה בשכונת שועפט; והיווצרותן של קבוצות נשים אחרות בירושלים המזרחית בשנים האחרונות; שמעידים שבקרב קבוצה זו קיימים כוחות גדולים לשינוי. מהלך תשתיתי לשיפור מצבן בתחום החינוך והתעסוקה, ופתרונות לגיל הרך,  עשויים להביא למהפכה של ממש במצבן.

קידומו של שינוי זה תלוי בהחלתו של יחס שוויוני כלפי תושבות ותושבי ירושלים המזרחית, יחס אשר במסגרתו יוגדלו משמעותית היצעי המסגרות לגיל הרך, תיבנה מערכת חינוך אשר תספק מענה והשכלה טובה לכלל הילדים ובני הנוער, יונגש שוק העבודה, ותסופק תעסוקה הוגנת לגברים ובעיקר לנשים.

הסללה של נשים אל שוק עבודה פוגעני, מדיר, וחסר אופק תעסוקתי, מובילה לתסכול וממילא לא משפרת את מצבן של הנשים ומשפחותיהן. שינוי משמעותי חייב  לבוא עם פתיחת אופק של תעסוקה הוגנת שביכולתה להוציא מעוני.

מחבר הדו"ח: ארז וגנר – רכז סניף מזרח ירושלים של ארגון העובדים מען

לדוח המלא

עוד

עובדים ועובדות פלסטינים

קו לעובד ומען לרשות האוכלוסין: יש לאפשר לעובדים הפלסטינים, שפרנסתם נגדעה לפני 4 חודשים, למשוך את כספם מקרן הפנסיה מבלי שההיתר שלהם יתבטל.

קו לעובד ומען לרשות האוכלוסין: יש לאפשר לעובדים הפלסטינים, שפרנסתם נגדעה לפני 4 חודשים, למשוך את כספם מקרן הפנסיה מבלי שההיתר שלהם יתבטל.
Kav LaOved – קו לעובד ומען, ארגוני זכויות עובדים, פנו לרשות האוכלוסין – האחראית על העסקת עובדים פלסטינים – בבקשה לנקוט בצעדים שיקלו על סבלם של העובדים מחד וימנעו כאוס בשוק העבודה מאידך. הפנייה הציעה פתרון יצירתי למצב אבסורדי: מצד אחד הממשלה מונעת כניסת עובדים פלסטינים, ומאידך מונעת מהם אפשרות לפדות את חסכונותיהם הפנסיוניים בקרן עמיתים.

המשך
עובדים ועובדות פלסטינים

אי אפשר לדחות עוד את ההחלטה – יש להחזיר את העובדים הפלסטינים לעבודה בישראל עכשיו

מערכת הביטחון מנהלת בימים אלו דיונים קדחתניים בניסיון למנוע התלקחות בגדה המערבית. לפי ידיעה בוויינט הבוקר (יום ב' 5.2) הדיון מתמקד בשתי שאלות: האם להכניס את 100 אלף הפועלים הפלסטינים עם היתר לעבוד בישראל; והאם להתיר למתפללים מוסלמים מהגדה שיאושרו להיכנס לירושלים במהלך החג. הערכת גורמי הביטחון היא שחודש רמדאן, שיחל השנה ב-10 במרץ, עלול להיות נפיץ יותר מתמיד על רקע המלחמה בעזה, ולכן השאלות האלו מוגדרות כקריטיות.

המשך
פרויקט מזרח ירושלים

מתייצבים בשירות התעסוקה ולא רוצים שזכויותיכם יפגעו? חוששים להגיע לשירות התעסוקה בגלל העומס? ארגון "מען" עושה לכם סדר!

מאז 7/10, השתנו הנהלים של שירות התעסוקה. נכון להיום, שתי לשכות התעסוקה בירושלים פתוחות ומקבלות קהל ללא תור. עם זאת, לשכות התעסוקה עמוסות מאוד.

המשך
עובדים ועובדות פלסטינים

הממשלה בונה על עובדים זרים במקום פלסטינים – ורק מחמירה את הבעיה

הכתבה שפרסם היום 4.1 "כלכליסט" מבקרת בחריפות את מדיניות הממשלה בכל הקשור לנושא העובדים הפלסטינים ומדגישה כי עובדים זרים אינם יכולים להוות אלטרנטיבה לענף הבניין. כתב כלכליסט, שלמה טייטלבאום, מצטט כלכלנים וגורמים בענף הבניין שמאשרים את מה שטוען מען ארגון עובדים מזה זמן.

המשך
עובדים ועובדות פלסטינים

חזרת העובדים הפלסטינים לישראל: צורך קיומי לישראל ולפלסטינים

עד ה-7 באוקטובר הועסקו בשוק העבודה הישראלי למעלה מ-200 אלף עובדים פלסטינים מהגדה ועזה. עבודה שהיא למעלה מ-20% מהתל"ג הפלסטיני, כ- 3.5 מליארד דולר בשנה. עם פרוץ המלחמה הוכרז בישראל מצב חירום, נאסרה כניסת פלסטינים לישראל, ונסגרו באופן מוחלט 11 מחסומים המקשרים בין הגדה המערבית לישראל. כך נותרו מאות אלפי משפחות פלסטיניות ללא מקור פרנסה במשך חודשיים וחצי, וללא אופק לחזרה לעבודה. וגם המעסיקים הישראלים מתקשים לחזור לתפקוד בלי עובדיהם.

המשך

אנא כתבו את שמכם המלא, טלפון ותיאור קצר של נושא הפנייה, ונציג\ה של מען יחזרו אליכם בהקדם האפשרי.

رجاءً اكتبوا اسمكم الكامل، الهاتف، ووصف قصير حول موضوع توجهكم، ومندوب عن نقابة معًا سيعاود الاتصال بكم لاحقًا
כארגון שמחויב לזכויות עובדים ללא הבדלי דת, גזע, לאום, מגדר או מקצוע - דמוקרטיה היא נשמת אפינו.
מען מתנגד בחריפות לחוקי ההפיכה המשטרית שממשלתם הקיצונית של נתניהו, לוין, בן גביר וסמוטריץ' מנסה לכפות.

ללא דמוקרטיה אין זכויות עובדים,
כשם שארגון עובדים לא יכול להתקיים תחת דיקטטורה.

רק ניצחון המחנה הדמוקרטי יאפשר לפתח דיון בשאלה הפלסטינית, ולהגיע לפתרון אלטרנטיבי לכיבוש ולאפרטהייד, תוך הבטחת זכויות אדם ואזרח לכל, ישראלים ופלסטינים כאחד. כל עוד משטר האפרטהייד מתקיים, המחנה הדמוקרטי לא יצליח להביס את הפשיסטים הישראלים. לכן מען פועל לצרף את החברה הערבית והפלסטינית למחאה.

אנו מזמינים אותך:

לצעוד איתנו בהפגנות ולבנות אלטרנטיבה איגוד מקצועית, יהודית-ערבית דמוקרטית בישראל. הצטרפו היום לקבוצת הווטסאפ השקטה שלנו "צועדות/צועדים עם מען במחאה"

להצטרף למען ולאגד עובדים במקום העבודה שלך . קראו כאן איך מתאגדים במען.

לעקוב אחרי העבודה של מען ברשתות החברתיות