ארגון העובדים מען: התערבות לא ראויה של המשטרה בסכסוך עבודה במוסך צרפתי

אסף אדיב, מנכ"ל ארגון העובדים מען, פנה במכתב לממונה על יחסי עבודה במשרד הכלכלה, עו"ד שלמה יצחקי, בנושא התערבותה של המשטרה בסכסוך עבודה במוסך צרפתי שבמישור אדומים.

אסף אדיב, מנכ"ל ארגון העובדים מען, פנה במכתב לממונה על יחסי עבודה במשרד הכלכלה, עו"ד שלמה יצחקי, בנושא התערבותה של המשטרה בסכסוך עבודה במוסך צרפתי שבמישור אדומים.

אבקש לפנות אליך כדי לידע אותך ואת משרדך ולדרוש נקיטת צעדים מצידך ככל שידרש, זאת לאור מעורבות בוטה ובחריגה מסמכות של משטרת מעלה אדומים בסכסוך עבודה במוסך י. צרפתי בא.ת. מישור אדומים. להווה ידוע שבתאריך 22.7 פרצה במוסך צרפתי שביתה שהוכרזה על ידי ארגון העובדים מען וכי לאור נסיונות של מוסך צרפתי לשבור את השביתה הגיש מען בקשת צד בסכסוך קיבוצי לצו מניעה שנידון בבית הדין לעבודה בירושלים ביום 27.7.14 (פרוטוקול הישיבה והסכמה שהושגה בו בין הצדדים מצורף).

על רקע זה (שיפורט בהמשך) החלה משטרת מעלה אדומים לפעול באופן אינטנסיבי בתוך כתלי מקום העבודה באופן שנוגד את חופש ההתאגדות של העובדים. אתמול יום ג' 5.8 הגיעו למוסך צרפתי חוקרים של משטרת מעלה אדומים וזימנו עובדים לחקירה בעניין השביתה שהתקיימה במקום לפני שבועיים. ביקור זה של כוח משטרתי במוסך הוא השני, לאחר שביום ה' 31.7 נערך ביקור דומה וגם אז נחקרו 6 עובדים. ככל שידוע לי המשטרה מתכוונת להגיע גם היום למקום כדי לחקור עובדים נוספים.

כל העובדים הנחקרים נשאלו על נושא אחד בלבד – מדוע החלטתם לשבות והאם האיגוד או ועד העובדים איים עליכם. ברקע למעורבות מסיבית זו של המשטרה שיוצרת בפני עצמה איום ואווירת הפחדה בשורות העובדים ישנה תלונה – אשר הינה מחוסרת בסיס וחסרת שחר – של מנהלי מוסך צרפתי נגד ראש ועד העובדים שבעטיה הוא זומן לחקירת משטרה ונשלל ממנו היתר הכניסה לאזור התעשיה מישור אדומים – צעד שכמוהו כפיטורים.

יצוין כי התנהלות זו הנה המשך של התנהלות המעסיק והמשטרה במהלך השביתה, אשר במסגרתה עיכבה המשטרה פעילים של מען בניסיון למנוע משמרת שביתה שקטה מחוץ לשטח המוסך. בהקשר זה חשוב להדגיש שבאותם מקרים זומנה המשטרה על ידי פעילי מען, לאחר שאלה זכו לאיומים חמורים באלימות מצד נציגים של ועד התעשיינים של מישור אדומים.

עו"ד מיכל פומרנץ המייצגת את ראש ועד העובדים, מר חאתם אבו זיאדה, פנתה בעניין שלילת אישור הכניסה של העובד לקמ"ט תעסוקה במנהל האזרחי מר יצחק לוי (מכתב מצורף). לטענתה, לאור כך שנחזה שמדובר בתלונת שווא, לאור מועד העלאתה על ידי מוסך צרפתי, כלל לא מתגבש חשד סביר המצדיק שלילת אישור הכניסה שלו לאזור התעשיה, הגוררת פגיעה קשה בפרנסתו. יתר על כן החקירה נגד חאתם אבו זיאדה אין פרושה היתר גורף למשטרה לפעול בתוך כתלי המוסך באופן שנחזה להיות מעורבות בסכסוך קיבוצי לטובת המעסיק.

נוכח מצב זה ולאור המציאות המורכבת בפניה עומדים מעסיקים ישראלים ועובדים פלסטינים העובדים זה לצד זה באזורי התעשיה בהתנחלויות, נדרשת התערבות שלך ושל משרדך שתבהיר למעסיקים ולמשטרה את מגבלות החוק ואת חובתם לכבד את זכות העובדים הפלסטינים, בודאי שזה אמור גם על כל עובד ישראלי, להתאגד בארגון עובדים לפי בחירתו ולא להתערב או לנסות להשפיע או לפחידו בהקשר להצטרפותו לאיגוד.

התערבותך דרושה בכדי למנוע מצב בו מעסיקים ישראלים במישור אדומים מסכלים ניסיונות התארגנות באמצעות תלונות פיקטיביות למשטרה, אשר תוצאתן שלילת היתרי עבודה של עובדיהם הפלסטינים, אשר משמעותם בפועל – שלילת זכותם החוקתית להתארגן.

אבקשך להודיע לי בהקדם אם וכיצד ברצונך לפעול בעניין

IMG_20140722_124723

 

השתלשלות האירועים בסכסוך העבודה במוסך צרפתי במישור אדומים אוגוסט 2014

א.      בשבועות האחרונים ולא בלי קשר לאוירה קשה של מתיחות בין יהודים וערבים שנוצרה עקב המלחמה בעזה, נקט מוסך צרפתי באופן חד צדדי בהליכים שכוונו לפיטוריו של ראש ועד העובדים במקום מר חאתם אבו זיאדה.

ב.      מדובר במוסך ותיק באזור התעשיה מישור אדומים בבעלות משפחת צרפתי ממעלה אדומים. המוסך מעסיק 65 עובדים כאשר רובם המכריע של עובדי הייצור הם תושבי הרשות הפלסטינית. העובדים שעבדו במשך עשרות שנים ללא זכויות ובשכר נמוך מהמינימום התאגדו ביוני 2013 בארגון העובדים מען במטרה לדרוש זכויותיהם.

ג.       בתאריך 27.6.13 הפך מען לארגון היציג במוסך לאחר שהחתים 39 עובדים על טפסי הצטרפות (בהמשך חתמו עוד 6 עובדים כך שכיום יש 45 עובדים השייכים למען במקום). לאור מצב זה ולאחר שהוכרז סכסוך עבודה החל ב-31.7.13 מו"מ בין הנהלת המוסך וארגון מען כאשר 4 חברי ועד העובדים הנבחר משתתפים בכל פגישה.

ד.      במשך כמעט שנה התקיימו 7 ישיבות והושגו הישגים לא מועטים (לראשונה בוטחו העובדים בביטוח לאומי, שולמו ימי חופשה, ימי חג, החלה הפרשה לפנסיה, שולמו דמי הבראה). מאידך ארגון העובדים וועד העובדים העלו מספר תביעות נוספות (בין השאר תבענו תוספות על ותק, תוספת מקצועית, שינוי חישוב שכר יומי מוטעה, וחובות עבר). הדיון על תביעות אלו נערך בדרך מקובלת בישיבות מו"מ ובמסרים שהוחלפו בין הצדדים.

ה.     למרות הקשר העיניני בין הצדדים במשך כשנה נקטה הנהלת המוסך ביום ב' 21.7.14 בצעד לא מובן שזוהה על ידי הארגון והעובדים כנסיון בוטה לשבירת ההתאגדות במקום. זאת שעה שזימנה את ראש ועד העובדים, חאתם אבו זיאדה, לשימוע לקראת פיטורים בטענה של ארגון מחדש ואי התאמה.

ו.        ביום ג' 22.7.14 ובתגובה לצעד זה כינסו מען וועד העובדים אסיפת עובדים והחליטו לשבות בתביעה לבטל את הליכי הפיטורים נגד ראש הועד. ב"כ של מען ושל עובדים עו"ד איה ברטנשטיין פנתה למעסיק במכתב בבוקרו של אותו יום ותבעה ממנו לבטל את ההליכים המשמעתיים נגד חאתם אבו זיאדה.

ז.       בתגובה למכתבה של מען ולשביתה שלח ב"כ המעסיק עו"ד ירון אלירם, ב"כ מוסך צרפתי, מכתב בו הודיע כי אינו מכיר בקיומו של ארגון יציג במוסך ומכחיש קיומו של ועד עובדים או של מו"מ בין הצדדים. עו"ד אלירם תבע ממען להודיע מיידית על הפסקת השביתה ולאפשר לעובדים לחזור לעבודה.

ח.      משלא נענתה תביעתו החל מוסך צרפתי ביום השני לשביתה לגייס עובדים חלופיים וזאת בניגוד לחוק ותוך נסיון בוטה לשבור את השביתה. בנוסף ולכאורה ביזמתם של בעלי המוסך התארגנו מספר בעלי מפעלים באזור מישור אדומים שהשמיעו איומים כלפי העובדים השובתים – זאת למרות שמשמרת השביתה תואמה עם המשטרה.

ט.      ביום ד' 23.7 ושוב ביום ה' 24.7 החליטה המשטרה לעכב לחקירה פעיל מען שנכח במקום מר יואב טמיר ולמחרת גם את כותב מכתב זה המשמש כמנכ"ל מען וזאת על בסיס תלונות שווא של בעלי המפעלים. בהמשך אף הורתה המשטרה לעובדים במשמרת השביתה לפנות את המקום בתואנה שהם גורמים למתיחות באזור.

י.        ביום ה' 24.7 הגיש ארגון העובדים לבית הדין האזורי לעבודה בירושלים בקשת צד בסכסוך קיבוצי בדרישה להוציא צו מניעה נגד הליכי הפיטורים לראש הועד, נגד נסיון השבירה של השביתה באמצעות גיוס עובדים חלופיים וכן נגד הנסיונות העקיפים והישירים לפגוע בזכות העובדים לשבות.

יא.    בדיון שהתקיים בתיק זה ביום א' 27.7 אצל כבוד השופטת שרה ברונר ישרזאדה בנוכחות שני הצדדים העלו בעלי המוסך האשמה חדשה לפיה ראש ועד העובדים חאתם אבו זיאדה חיבל ברכב של צה"ל שהיה בטיפולו ביום 10.7 (קרי 11 יום לפני מכתב הזימון לשימוע). בנוסף נטען כי עובדים ששקלו להפסיק את השביתה ולחזור לעבודה אוימו על ידי ראש הועד שהציג עצמו מולם כ"קצין בבטחון המסכל הפלסטיני". היות ולטענות "בטחוניות" אלו לא היה כל אישוש רשמי מצד רשויות הבטחון שאותו יכלו להציג בפני בית הדין, קבעה השופטת בהחלטה שהוסכמה על שני הצדדים כי ככל שלא יוצג בפני בית הדין מסמך כתוב שאוסר על ראש הועד להמשיך בעבודתו במוסך רשאי המעסיק לזמנו לשימוע ובכל מקרה שמורה לעובד ולארגון העובדים הזכות לערער על החלטת המעסיק בענינו אם וככל שלא תהיה מקובלת עליהם. עוד נקבע בהחלטה שגובשה כהסכמה בין הצדדים, כי בימים עד להחלטה זו יהיה חאתם אבו זיאדה בחופשה משולמת על חשבון המעסיק.

יב.    מייד עם תום הדיון בבית הדין החל המעסיק לפעול מול המשטרה כדי להביא להגדרתו כסיכון בטחוני. אחד ממנהלי המוסך מר דותן צרפתי, הגיש תלונה נגד ראש הועד ואף דאג לכתוב מכתב אחרי יומיים (יום ד' 30.7) בתביעה מהמשטרה לזרז ההליכים בעניין.

יג.     על רקע זה זומן מר חאתם אבו זיאדה ביום ה' 31.7 לחקירת משטרה בתחנת מעלה אדומים. החקירה ארכה כשעה ועלו בה שתי האשמות שהופנו נגדו על ידי מנהלי מוסך צרפתי. חאתם אבו זיאדה הכחיש אותן מכל וכל ושוחרר בערבות של 1000 ₪. המשטרה זימנה אותו לבית הדין הצבאי בעופר ביום 28.4.15. הליך זה מעיד יותר מכל על כך שלפי הערכת החוקרים אין המדובר באדם מסוכן וכי לכל היותר יש כאן סכסוך אזרחי שאינו מצדיק פעולות דחופות או מעצר עד תום הליכים המקובל באזור הגדה המערבית בעבירות בטחון – כולל עבירות קלות.

יד.    ללא קשר להעדר כל דחיפות לטיפול בהאשמות אלו ולכך שראש הועד שוחרר אחרי שעה בערבות שללה ממנו המשטרה את היתר הכניסה לא.ת. מישור אדומים באופן זמני, דבר שפרושו הפסקת עבודתו במוסך. על החלטה זו ערערו ב"כ של אבו זיאדה עורכות הדין מיכל פומרנץ וסמדר בן נתן במכתב לקמ"ט תעסוקה במנהל האזרחי.

טו.     אלא שהמשטרה לא הסתפקה בכך והמשיכה במעורבותה הישירה נגד העובדים. כאמור בפתיח, נכנס כוח משטרתי למוסך ביום ה' 31.7, ביום ב' 4.8 ו??? וביצע חקירות נגד למעלה מעשרה עובדים.

טז.   בכל הנוגע למו"מ בין הצדדים קבעה שופטת בית הדין לעבודה שרה ברוינר ישרזאדה כי מייד עם תום המלחמה (לכל היותר 10 ימים אחרי סיומה) יקיימו ארגון העובדים והנהלת צרפתי ישיבת מו"מ וידווחו לבית הדין שיעקוב אחרי התקדמות הדיונים.

עוד

כלכלה ירוקה

אחוות-נשים בראשות המלכה הדבורה ופועלותיה

הכל התחיל בשיחת טלפון. חבר משותף הציע שנדבר… ששני הפרויקטים הקהילתיים שלנו יכולים להועיל אחד לשני. וכך התחילה ידידות שממש שינתה את חיי. אביב וסרמן, מייסד "סורגות קהילה", המליץ לי בחום לדבר עם הנא תאופיק מאום אל פחם.

המשך
פרויקט מזרח ירושלים

הישגים משמעותיים ל'מען – ארגון עובדים' בטיפול בזכויות עובדים מאז פרוץ המלחמה

מאז פרוץ המלחמה, טיפל מען במיצוי זכויותיהם של מעל 300 מתושבי מזרח ירושלים, בתחומים כמו זכויות בעבודה, הבטחת הכנסה, דמי אבטלה, תאונות עבודה, פתיחת מחסומים וקבלת תווי מזון. את ההישגים הללו ניתן לתרגם למעל ל-3 מיליון ₪. מעל ל-40% מהפונים שקיבלו סיוע היו נשים.

המשך
תעשייה וענפים אחרים

עובדות ועובדי האגודה לזכויות האזרח הצטרפו למען

 בחודש אפריל השנה ואחרי מו"מ מהיר, החודש חתמו על הסכם קיבוצי שמשפר את שכרם (רטרואקטיבית מתחילת השנה).
"אנחנו מאוד מרוצים שהצטרפנו למשפחת מען, ומהסיוע המקצועי והטוב שקיבלנו מהם שהוביל לחתימה מהירה על הסכם.
מצפים לשנים רבות של עבודה מאורגנת המיטיבה עם העובדים והעובדות", מסרה עו"ד דבי גילד חיו, חברת ועד העובדות.

המשך
עובדים ועובדות פלסטינים

הכאוס במדיניות הישראלית לגבי העובדים הפלסטינים נחשף בישיבת ועדת הכנסת לעובדים זרים

ישיבת ועדת הכנסת לעובדים זרים הוקדשה היום לנושא העובדים הפלסטינים. אלא שהדיון בשאלה כלל לא עסק בעובדים. אף אחד לא סופר אותם. קיומם חשוב בגלל התפקיד החיוני שהם ממלאים בכלכלה הישראלית. למרות ההתעלמות מהמצב הקשה של העובדים הפלסטינים וגם התייחסות מבזה ומשפילה כלפיהם מצד חלק מהדוברים היה ברור בישיבה שנוכחותם של הפלסטינים בשוק העבודה קיימת ולא הולכת לשום מקום.

המשך
עובדים ועובדות פלסטינים

'מען – ארגון עובדים': החלטת הממשלה לייבוא מאסיבי של עובדים הזרים היא הפקרות כלכלית, ביטחונית וחברתית. יש לבטלה ולאפשר לפלסטינים לחזור לעבודה בישראל

החלטת הממשלה מיום ד' 15.5 לאשר העסקה של 330 אלף עובדים זרים במשק נוגדת כל היגיון כלכלי; עומדת בסתירה לתכנון שוק העבודה; ופותחת את הדרך להרחבה מסוכנת של סחר בבני אדם למטרות עבודה בישראל. בנוסף, ההחלטה משקפת התעלמות מוחלטת מההשלכות החמורות של המשך העצירה הזמנית של העסקת עובדים פלסטינים.
החלטת הממשלה משנה לרעה, ובאופן דרמטי, את מדיניות העובדים הזרים בישראל בחמש סוגיות קריטיות:

המשך

אנא כתבו את שמכם המלא, טלפון ותיאור קצר של נושא הפנייה, ונציג\ה של מען יחזרו אליכם בהקדם האפשרי.

رجاءً اكتبوا اسمكم الكامل، الهاتف، ووصف قصير حول موضوع توجهكم، ومندوب عن نقابة معًا سيعاود الاتصال بكم لاحقًا
כארגון שמחויב לזכויות עובדים ללא הבדלי דת, גזע, לאום, מגדר או מקצוע - דמוקרטיה היא נשמת אפינו.
מען מתנגד בחריפות לחוקי ההפיכה המשטרית שממשלתם הקיצונית של נתניהו, לוין, בן גביר וסמוטריץ' מנסה לכפות.

ללא דמוקרטיה אין זכויות עובדים,
כשם שארגון עובדים לא יכול להתקיים תחת דיקטטורה.

רק ניצחון המחנה הדמוקרטי יאפשר לפתח דיון בשאלה הפלסטינית, ולהגיע לפתרון אלטרנטיבי לכיבוש ולאפרטהייד, תוך הבטחת זכויות אדם ואזרח לכל, ישראלים ופלסטינים כאחד. כל עוד משטר האפרטהייד מתקיים, המחנה הדמוקרטי לא יצליח להביס את הפשיסטים הישראלים. לכן מען פועל לצרף את החברה הערבית והפלסטינית למחאה.

אנו מזמינים אותך:

לצעוד איתנו בהפגנות ולבנות אלטרנטיבה איגוד מקצועית, יהודית-ערבית דמוקרטית בישראל. הצטרפו היום לקבוצת הווטסאפ השקטה שלנו "צועדות/צועדים עם מען במחאה"

להצטרף למען ולאגד עובדים במקום העבודה שלך . קראו כאן איך מתאגדים במען.

לעקוב אחרי העבודה של מען ברשתות החברתיות